Christina Schact Magnussen

Profil

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Århus Universitet i 1998, og er autoriseret af Psykolognævnet, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi i Dansk Psykolog Forening samt i Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, dvs. jeg kan modtage personer med henvisning fra egen læge.

Jeg lægger vægt på et højt fagligt og etisk niveau i arbejdet, hvorfor efteruddannelse og vedligeholdelse af kvalifikationer prioriteres højt. Jeg har løbende efteruddannet mig inden for en psykoanalytisk referenceramme, og ud over mange års erfaring fra arbejdet i privat praksis har jeg solid psykiatrisk erfaring, senest fra stilling som Funktionsleder ved Center for Relationsbehandling, Mestring og Miljøterapi i Regionspsykiatrien Vest. Endvidere har jeg arbejdet med neuropsykologisk genoptræning.

Endelig er jeg medlem af bestyrelsen i Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser (IPPF), medlem af arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet de Nationale Kliniske Retningslinjer for nonfarmakologisk behandling af depression, publiceret maj 2016: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-unipolar-depression samt medlem af Repræsentantskabet i Dansk Psykologisk Forlag og Akkrediteringsnævnet (indstillet af Dansk Psykolog Forening).

Publikationer:
Schacht-Magnussen, C. (2016). Relationsarbejde i praksis - om relationen som terapi. In: F. Oterholt & G.B. Haugen (red.). Mening og mestring ved psykoselidelser. Oslo: Universitetsforlaget
Schacht-Magnussen, C. (2017). Relationsarbejde i akutmodtagelsen. In: N.K. Villumsen, A. Jakobsen & C. Skjærbæk (red.). Akutbogen. Akutmedicin for læger og sygeplejersker. København: Munksgaard