Christina Schact Magnussen

Profil

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Århus Universitet i 1998, og er autoriseret af Psykolognævnet, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi i Dansk Psykolog Forening samt i Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, dvs. jeg kan modtage personer med henvisning fra egen læge.

Jeg lægger vægt på et højt fagligt og etisk niveau i arbejdet, hvorfor efteruddannelse og vedligeholdelse af kvalifikationer prioriteres højt. Jeg har løbende efteruddannet mig inden for en psykoanalytisk referenceramme, og ud over mange års erfaring fra arbejdet i privat praksis har jeg solid psykiatrisk erfaring, senest fra stilling som Funktionsleder ved Center for Relationsbehandling, Mestring og Miljøterapi i Regionspsykiatrien Vest. Endvidere har jeg arbejdet med neuropsykologisk genoptræning.

Endelig har jeg været med i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet de Nationale Kliniske Retningslinjer for nonfarmakologisk behandling af depression, publiceret maj 2016: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/nkr-unipolar-depression og er med i styregruppen: ”Klinisk Kvalitetsdatabase vedr. aktivitet, effekt og kvalitet i tilskudsberettiget psykologbehandling” i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Publikationer:
Schacht-Magnussen, C., Haugen, G., Ek, A. & Hausgjerd, S. (2022) Relasjonsboka – Relationsbogen. Dynamisk relasjonsarbeid – medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med psykiske lidelser. Stavanger: Hertervig Akademisk

Bogen kan bestilles hos Scanvik: https://www.scanvik.dk/da/product/paedagogik-psykologi-psykiatri-paedpsyk/9788282172462.
Bog Cover

Schacht-Magnussen, C. (2016). Relationsarbejde i praksis - om relationen som terapi. In: F. Oterholt & G.B. Haugen (red.). Mening og mestring ved psykoselidelser. Oslo: Universitetsforlaget
Schacht-Magnussen, C. (2017). Relationsarbejde i akutmodtagelsen. In: N.K. Villumsen, A. Jakobsen & C. Skjærbæk (red.). Akutbogen. Akutmedicin for læger og sygeplejersker. København: Munksgaard