Christina Schact Magnussen

Arbejdsområder

I min praksis varetager jeg mange forskellige behandlingsopgaver samt en bred vifte af undervisnings- og supervisionsopgaver. Nogle af de ydelser som jeg tilbyder i min praksis er:

  • Problemafklarende samtaler
  • Psykoterapi af kortere og længere varighed
  • Psykologiske vurderinger og psykologiske undersøgelser, bl.a. i forbindelse med statusattester eller som led i diagnostisk afklaring, erhvervsevnevurdering og behandlingsplanlægning/handleplaner
  • Supervision, vejledning og undervisning af psykologer og læger samt tværfagligt personale inden for social- og sundhedsområdet og inden for psykiatrien i Danmark, Norge og Grønland
Jeg lægger vægt på individuel tilrettelæggelse af enhver opgave, og du er derfor altid velkommen til at kontakte mig, så vi kan drøfte mulighederne for et samarbejde.