Etiske principper, tavsheds- og journalpligt

Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som Autoriseret af Psykolognævnet (under Socialministeriet) er jeg underlagt psykologloven.
Som psykolog har jeg og videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver specifikt samtykke hertil.

  • Tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold at du er i behandling her.
  • I enkelte særlige situationer har jeg dog pligt til at bryde min tavshedspligt, fx hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. For nærmere information se: tavshedspligt.

Journalpligt

  • Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver notater om bl.a. din behandling, dit helbred og dine sociale forhold. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. Det kun er mig, der har adgang til journalen.
  • Journalen gemmes i 5 år og bliver derefter slettet.
Du har ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til at kommentere journalen. Tal med mig om det, hvis du har spørgsmål til journalen eller hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger. Jeg kan også vejlede dig, hvis du ønsker at klage.