Christina Schact Magnussen

Priser

Jeg følger det generelle prisniveau for psykologopgaver. Taksten for en individuel konsultation af 45 minutters varighed er pr. 01.04.2024: 1250 kr.

Medlemmer af sygesikringen Danmark har mulighed for at opnå tilskud på op til 300 kr/konsultation. Kontakt selv sygesikringen Danmark om dine muligheder for at opnå tilskud til psykologbehandling.

Egenbetalingen ved konsultationer (af 45 minutters varighed) er med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring for 1. konsultation 462,42 kr og 385,59 kr for de efterfølgende 11 konsultationer.

Unge mellem 18-24 år med angst og depression og henvisning fra egen læge har mulighed for vederlagsfri psykologhjælp.
Såfremt du ønsker yderligere oplysning om priser, fx vedr. supervision, undervisning eller undersøgelsesopgaver er du velkommen til at kontakte mig.

Afbudsregler: Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 12.00 dagen før konsultationen opkræves gebyr svarende til egenbetalingen. Ved gentagne udeblivelser opkræves dobbelt egenbetaling. For ikke henviste forløb beregnes fuldt honorar. Afbud bedes givet på telefon 5370 1465.