Christina Schact Magnussen

Velkommen

I min praksis tilbyder jeg behandling af psykologiske problemstillinger. Behandlingen omfatter samtaler og psykoterapi af såvel kortere som længere varighed. Desuden tilbydes problemafklarende samtaler, psykologiske vurderinger og psykologiske undersøgelser samt undervisning og supervision af psykologer og læger samt tværfagligt personale i Danmark, Norge og Grønland.

Jeg superviserer i psykiatriske afdelinger og ambulatorier samt i retspsykiatriske afdelinger og på socialpsykiatriske bosteder i såvel regionalt som kommunalt regi. Endvidere underviser jeg i flere forskellige uddannelsessammenhænge, bl.a. på psykologernes specialistuddannelse i Dansk Psykolog Forening i differentialdiagnostik og personlighedsteori/personlighedsforstyrrelser samt på 3-årig Masteruddannelse i relationsbehandling ved Universitetet i Stavanger. Endelig holder jeg diverse foredrag og temadage for sundhedsfagligt personale. Du kan se eksempler på nogle af de seneste titler på foredrag/undervisningsopgaver under fanen 'Undervisning'.

Jeg arbejder ud fra en grundlæggende forståelse af, at en god relation er det bærende element i et samarbejde. Derfor lægger jeg vægt på, at arbejdet foregår i professionelle rammer, herunder at der er en seriøs og nærværende atmosfære. Ethvert samarbejde tilrettelægges individuelt under hensyn til problemets karakter og den enkelte persons/gruppes behov og ressourcer.

Du er altid velkommen til at ringe hertil med en forespørgsel. Henvendelser om behandling kan ske på telefon 53701465. Der kan ikke kommunikeres pr. sms.